دانلود کتاب زبان اصلی Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections

[ad_1]

در مقاله های جمع آوری شده در اینجا ، گیلبرت میلندر از خوانندگان دعوت می کند تا در مورد برخی از مسائل اخلاقی اخلاقی که برای همه ما مهم است تأمل کنند. این مقاله ها اخلاق زیستی را بیشتر به عنوان یک رشته محدود به تعداد کمی از متخصصان در نظر می گیرند تا به عنوان مجموعه ای عمیقاً انسانی از نگرانی ها که ناگزیر ما را به مشکلات دینی و متافیزیکی می کشاند. از تأملات در مورد تجربه وی به عنوان عضوی از شورای ریاست جمهوری در زمینه اخلاق زیستی تا روشی که تدریس تثلیث مسیحی به معنای انسان بودن از ابتدای زندگی تا انتها شکل داده است ، این مقاله ها فرصتی را برای خوانندگان فراهم می کنند تا در مورد مسائل اساسی تأمل کنند. اهمیت انسان.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections