دانلود کتاب زبان اصلی Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation

[ad_1]

در این کتاب بی نظیر ، کارشناسان شیوه های قابل استفاده در پردازش در مقیاس وسیع محصولات بیوتکنولوژی را توصیف می کنند. با شروع تکنیک های پردازش و ذخیره سازی انبوه ، این کتاب راهکارهایی برای بهبود کارایی کمپین های فرآیندی برای چندین محصول و امکانات تولید برای چنین تکنیک هایی ارائه می دهد. کروماتوگرافی در مقیاس بزرگ برای تصفیه مولکول های زیستی در تولید و لیوفیلیزاسیون داروهای پروتئینی بحث شده است. شامل یک مطالعه موردی در مورد فن آوری پردازش آب بندی و یک فصل در مورد عوامل اقتصادی و هزینه ای برای مهندسی فرآیند زیستی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation