دانلود کتاب زبان اصلی Birds of Southern India

[ad_1]

این راهنما جانشین پرندگان به اصطلاح شبه قاره هند توسط همین نویسندگان است. با پوشش جنوب هند ، پلاک های عالی با یک متن کوتاه همراه با شناسایی ، صدا ، زیستگاه ، ارتفاع ، توزیع و وضعیت همراه هستند. برای ارجاع راحت تر ، متن در صفحات رو به روی صفحه است. مانند راهنماهای قبلی که بوتان ، شمال هند و نپال را پوشش می دهد ، این راهنما نیز برای استفاده در مزرعه ایده آل است و در هنگام بازدید از منطقه یک همراه اصلی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Birds of Southern India