دانلود کتاب زبان اصلی Bismarck and the Development of Germany : The Period of Unification, 1815-1871

[ad_1]

این تاریخ سیاسی آلمان از نقش بیسمارک در حوادثی که زمینه ساز فجایع قرن بیستم بود ، قدردانی می کند و نشان می دهد که چگونه بیسمارک برای اولین بار ارتباط بین ملی گرایی آلمان ، نظامی گری پروس و اقتدارگرایی هوهنزولرن را برقرار کرد. نویسنده جلد دوم “دوره ادغام ، 1871-1890” را به اتمام می رساند جلد اول من جایزه علوم انسانی بنیاد مک کایت را دریافت کردم

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bismarck and the Development of Germany : The Period of Unification, 1815-1871