دانلود کتاب زبان اصلی Bit by Bit: Building a Transatlantic Partnership for the Information Age : Building a Transatlantic Partnership for the Information Age

[ad_1]

این متن راه حلهایی را برای موانع پیش روی ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارائه می دهد زیرا آنها برای کسب موقعیت در عصر اطلاعات جهانی رقابت می کنند. علیرغم اندازه و توانایی ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، هیچ یک از این دو بدون تلاش مشترک نمی توانند از این سن استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bit by Bit: Building a Transatlantic Partnership for the Information Age : Building a Transatlantic Partnership for the Information Age