دانلود کتاب زبان اصلی Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897

[ad_1]

در این کار پیشگامانه در بورسیه بومی ، فیونا فولی هنرمند مشهور مشهور ملی به سکوت های ذاتی ، اشتباهات و بی عدالتی ها از دیدگاه مردمش ، Badjala of K’gari (جزیره فریزر) می پردازد. این روش انتقادی از رویه کمی شناخته شده دوران استعمار در پرداخت حقوق کارگران محلی تریاک و “تصمیم” برای انتقال آنها به کگاری را روشن می کند. ابر گزش – یک حسن تعبیر برای سنگ های تریاک – تصاویر تاریخی ، شخصی و فرهنگی را برای بازسازی داستان باجالا از داستان استعمار ترکیب می کند. تصاویر تمام رنگی کارهای فولی به این مطالعه مهم تاریخ استرالیا می افزاید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897