دانلود کتاب زبان اصلی Black Book of Poems

[ad_1]

این مجموعه شعر کاملاً فکر شده با شعر “Nobody Home” از پینک فلوید عنوان شده است و به مضامین از دست دادن ، عشق ، درد ، خوشبختی ، افسردگی ، رها کردن ، جنگ ، خیر در برابر شر ، الکل ، دین و خانواده پیچیده می پردازد. روابط. ، مصراع های قافیه دار ، کتاب سیاه آیات بستری غیر تهدیدآمیز برای تأمل و مراقبه در مورد سخت ترین چالش های زندگی فراهم می کند. این مجموعه رویکردی کاملاً صادقانه به زندگی و عشق دارد که برای همه واقع بینانه و مناسب به نظر می رسد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Black Book of Poems