دانلود کتاب زبان اصلی Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice

[ad_1]

پس از یک وبینار قدرتمند با حضور معلمان از ده شهر ، توضیح بسیاری از اقدامات شگفت انگیز که آنها در حمایت از هفته ملی عمل سیاه زندگی در مدرسه انجام دادند ، دنیشا جونز با جسی هاگوپیان تماس گرفت تا پیشنهاد دهد این داستان ها را در یک کتاب قرار دهد. زندگی سیاه و سفید در مدرسه مهم است ، درسهایی از چالش های موفق تا نژادپرستی نهادی است که از طریق جنبش BLM در مدرسه به دست آمده است. این کتابی است که می تواند صدها یا هزاران معلم را برای پیوستن به جنبش BLM در مدرسه تحریک کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice