دانلود کتاب زبان اصلی Blades of Bluegrass

[ad_1]

کاپیتان بریت استوری بیش از دست چپ خود را در افغانستان از دست داد. او ایمان خود را به افتخار و انسانیت از دست داد وقتی که بی عملی فرماندهی اش باعث جان یک سرباز جوان شد و بریت را به یک بمب ساعتی سیاسی تبدیل کرد. ستوان یکم درمانگر کاردرمانی تدی الکساندر هنگامی که پس از کشته شدن همسرش در افغانستان چند روز قبل از لغو DOMA ، دادخواست منافع بازماندگان را ارائه داد ، مورد توجه قرار گرفت. شش سال بعد ، او در گذشته از خانواده نظامی اش در یک پیله ایمن باقی مانده است ، در حالی که انتصاب او به عنوان توانبخشی کاپیتان استوری هر دو را به نبردی گیج کننده بین وظیفه ، عواقب و جذابیت گرم کشاند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Blades of Bluegrass