دانلود کتاب زبان اصلی Bonheur de vivreاگر زندگی یک سعادت باورنکردنی است ، زندگی همیشه یک لذت نیست. این مضمون این اشعار است. قسمت اول ، “گله ها و پارچه هایی از زمستان دیگر” ، اندوه ها و بدبختی های وجود و دشواری غلبه بر آنها را بیان می کند. مورد دوم ، “آرزو هنوز هم آواز خواهد خواند” ، خواستار وضوح وضع ماست که بین جهنم و بهشت ​​در نوسان است ، اما با امیدواری محکم به بهشت. ما هنوز باید راه های منتهی به آن را پیدا کنیم. برای یافتن آنها باید بی رحمانه به دنبال آنها بگردید. این کتاب شما را به این کار دعوت می کند.دانلود پی دی اف کتاب Bonheur de vivre