دانلود کتاب زبان اصلی Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، ترکیه شاهد مداخلات مختلف مرزی بوده است که ریشه در مشکلات خود دارد ، از جمله “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن”. این کتاب در نگاه اول به بازیگران متنوعی که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغین ، متخصصان امنیتی و خود مهاجران متمرکز است. این نشان می دهد که چگونه این بازیگران برای کنترل ، محدود کردن ، پردازش ، صرفه جویی و بالا بردن روح جمعیت های متحرک به منطق متقاطع مدیریت گرایی ، امنیت ورزی ، انسان گرایی و شرق گرایی وابسته اند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States