دانلود کتاب زبان اصلی Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :

[ad_1]

این کتاب شامل هشت فصل است که به بررسی پایداری تمام زمینه های اصلی تئوری خمش می پردازد. این پایداری سازه ها تحت بارهای مکانیکی و حرارتی و همه مناطق از نوع سازه ای ، بار و مواد را پوشش می دهد. می توان فرض کرد که عنصر ساختاری از یک ماده همگن / ​​ایزوتروپیک یا از یک ماده درجه بندی شده عملکردی ساخته شده باشد. سازه ها می توانند پدیده انشعاب را تجربه کنند یا مسیر صعود را دنبال کنند. این جلد همه این جنبه ها را با جزئیات توضیح می دهد. این کتاب به صورت مستقل است و مفاهیم ریاضی لازم و روش های عددی به گونه ای ارائه شده است که خواننده می تواند مباحث را بر اساس این ابزار اساسی به راحتی دنبال کند. این برای افرادی طراحی شده است که تحت بارهای مکانیکی و / یا حرارتی در مناطقی با ثبات ساختاری کار می کنند یا علاقه مند هستند. برخی از دانش اولیه مکانیک کلاسیک و تئوری کشش مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :