دانلود کتاب زبان اصلی Buffy the Vampire Slayer: Willow #2

[ad_1]

به دنبال وقایع Hellmuth ، Willow برای کشف خود و شاید پاسخهایی در مورد نقاط قوت خود در این راه ، سفری جهانی را آغاز کرد. اکنون ، به نظر می رسد که Willow در شهر جادویی – و به معنای واقعی کلمه – Abhain خانه ای پیدا کرده است. سپس ، آنها به او می گویند ، دنیای خارج خطرناک است. پس از آن ، آیا اقامت در Abhainn آسانتر نیست؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Buffy the Vampire Slayer: Willow #2