دانلود کتاب زبان اصلی Burned Ashes

[ad_1]

تشکر بی پایان من از خداوند متعال که به من نیرو و توانایی انجام این کار را داد. بدینوسیله این اثر فروتنانه را به پدر و مادرم ، سیفی عبدالعلی و باختی ام الخیر ، که بزرگ ، تحصیل کرده و هرگز مرا محروم نکردند ، تقدیم می کنم به شوهر فوق العاده خود ، تاتای محمد مصادق ، که من را تشویق می کرد و به من قدرت نوشتن این اثر را می داد. . به الماسهای گرانبهایم ، دخترانم رازان و نورانه. به همه اعضای خانواده ام ، خواهران و برادرانم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Burned Ashes