دانلود کتاب زبان اصلی By the Soft Lyres: The Search for the Prophet Elijah

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwartz Werlag تاسیس شد و به یکی از مهمترین نهادهای انتشاراتی برای تحقیقات اسلامی در آلمان تبدیل شده است. بیش از 330 جلد به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاورمیانه و آسیای میانه ، جنوب و جنوب شرقی اختصاص یافته است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب By the Soft Lyres: The Search for the Prophet Elijah