دانلود کتاب زبان اصلی C-Glycoside Synthesis

[ad_1]

در این کتاب روشهایی به ویژه مناسب برای تشکیل α- یا bC-گلیکوزیدها مورد بحث قرار گرفته است. این به کارگران در محل کمک می کند تا به سرعت بهترین روش را برای سنتز نوع خاصی از گلیکوزید C انتخاب کنند. استفاده از گلیكوزیدهای C به عنوان سنتز در سنتز یك محصول طبیعی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب C-Glycoside Synthesis