دانلود کتاب زبان اصلی Cabaret Louise : Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68

[ad_1]

این یک کاباره دیوانه و عصبانی است که به دنبال لوئیز میشل در طول کمون پاریس ، خیانت های جمهوری ، آهنگری که لوئی شانزدهم را محکوم می کند ، بازگشت جانی هالیدی ، شاعر هوگو و معاشقه … تاریخ به خودی خود جذب نمی شود. .. و همچنین این قسمت با شکوه و غم انگیز کمون پاریس در سال 1871 شبیه سازی نشده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cabaret Louise : Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68