دانلود کتاب زبان اصلی Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies

[ad_1]

این کتاب دیدگاه فن آوری و مروری جامع از تلاش های تحقیقاتی مربوط به گروه نانومواد نیمه هادی مبتنی بر کادمیوم II-VI را ارائه می دهد. این مقاله با استفاده از استراتژیهای مختلف تجربی ، جدیدترین اطلاعات مربوط به روشهای مختلف سنتز را برای تهیه این مواد توصیف می کند. اثرات ریشه های مصنوعی بر ویژگی های ساختاری ، حرارتی ، مکانیکی ، ارتعاشی شبکه ای ، الکترونیکی ، نوری و حمل و نقل این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک تجزیه و تحلیل می شود. خوانندگان با هدف گسترده ، از جمله دانشجویان ، محققان ، دانشمندان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان ، صنعتگران ، می توانند از این کتاب بهره مند شوند ، زیرا نیمه هادی های مبتنی بر کادمیوم به دلیل ویژگی های نوآورانه خود دارای اهمیت تحقیقاتی و صنعتی هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies