دانلود کتاب زبان اصلی Café Central : Een Verhaal A Mensenrechten

[ad_1]

آیا شما با یک فاحشه ازدواج می کنید؟ آیا یک پسر همجنسگرا را به فرزندی قبول می کنید و با مرد دیگری به عروسی او می روید؟ آیا می پذیرید که دخترتان سقط می کند زیرا بارداری با شغل او ناسازگار است؟ اگر دخترتان به شما بگوید که عاشق مردی رنگین پوست و باردار است ، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ اینها معضلات اخلاقی مربوط به چندین خانواده در محله است که کافه مرکزی شاهد زمینه این معضلات است. این فراخوانی برای حقوق بشر است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Café Central : Een Verhaal A Mensenrechten