دانلود کتاب زبان اصلی Cahiers de prison

[ad_1]

در سال 2011 ، دستگیری رئیس جمهور GBAGBO و زندانی شدن رهبران ما من را به بزرگترین شجاعت رساند: من مجبور شدم جبهه مردمی ساحل عاج را به بالاترین سطح برسانم. حیا و مبارزات من فقط در عدم سازش در حمایت از آزادی رئیس جمهور GBAGBO بود. در این دوره دشوار سال 2011 ، برای فرار از دست شورشیان ، من خودم را به زندگی غیرقانونی محکوم کردم و در میان اسلحه های رئیس جمهور GBAGBO ، دفاع از مظلوم التماس کردم

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cahiers de prison