دانلود کتاب زبان اصلی CALLED to Pray : 52 Devotions & Prayers for Women

[ad_1]

نماز سازوکاری است که روح ما را تغذیه می کند. فقط خداوند می تواند رنج معنوی را که در ما زندگی می کند ، ارضا کند. لوقا 5:16 می گوید ، “عیسی مكرراً برای دعا كردن به بیابان عقب نشینی می كرد.” و در بشریت خود ما اغلب مجبور به عقب نشینی از زندگی روزمره خود و انجام همان كار هستیم. در CALLED to Pray ، مارشا دوسیل ، بنیانگذار و ناشر مجله CALLED ، شما را در طول سال وقف هفتگی هدایت می کند تا شما را به یک زندگی معنادارتر هدایت کند. با هر فداکاری ، شما از طریق یک تجربه دعا هدایت خواهید شد که با مشکلات واقعی سروکار دارد و عمیق ترین احساسات قلب شما را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CALLED to Pray : 52 Devotions & Prayers for Women