دانلود کتاب زبان اصلی Called to Teach : Excellence, Commitment, and Community in Christian Higher Education

[ad_1]

فراخوان برای آموزش برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد. با این حال ، این مجموعه ادعا می کند که حداقل کار صحیح در حرفه معلمی شامل تعالی ، تعهد و اجتماع است. با ارائه رشته های مختلف و دیدگاه های نهادی از یک دانشگاه تحقیقاتی مسیحی ، همکاران تأملاتی را بر اساس تجربه شخصی ، داده های تجربی و مدل های نظری ارائه می دهند. این مجموعه گسترده ، بینش ، تشویق و چالش معلمان را در تمام زمینه های آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با توجه به میراث تدریس دقیق در دانشگاه بایلور ، با نگاه به آینده آموزش عالی ، این مجموعه برای مسیحیانی که در آموزش عالی تدریس می کنند اما همچنین به تحقیق و آموزش تحصیلات تکمیلی مشغول هستند ، ایجاد شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Called to Teach : Excellence, Commitment, and Community in Christian Higher Education