دانلود کتاب زبان اصلی Calm AF : Laid-Back Advice for Getting the Better of Anxiety, Coping with Stress and Staying Chilled Every Day

[ad_1]

راه های آسان برای روزهای خوش زندگی گاهی اوقات ناخوشایند است. درست است. اما ممکن است باعث شود او خیلی کمتر شیر بخورد. اگر احساس کردید که تحت فشارهای روانی ، اضطرابی یا فرسودگی شغلی هستید ، این راهنما شما را در مسیر احساس آرامش و خونسردی تا آنجا که ممکن است راهنمایی می کند. با این نکات روشن و ساده در مورد چگونگی استراحت و راه اندازی مجدد بدن و ذهن ، روحیه خود را در خانه و محل کار بهبود بخشیده و برای هر موقعیتی که ممکن است آرامش ذهنی شما را تجربه کند ، آماده خواهید بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Calm AF : Laid-Back Advice for Getting the Better of Anxiety, Coping with Stress and Staying Chilled Every Day