دانلود کتاب زبان اصلی Calvin Coolidge

[ad_1]

این زندگی نامه خوانندگان را به زندگی کالوین کولیج ، از جمله فعالیت های سیاسی اولیه و وقایع مهم در دولت کولیج ، از جمله پیمان Kellogg-Brian و رونق کولیج ، معرفی می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سال های بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای اساسی مشترک و مرتبط با استانداردهای ملی همسو شوید. کتابخانه شطرنج اثری از انتشارات عبدو ، بخشی از ABDO است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Calvin Coolidge