دانلود کتاب زبان اصلی Cameroun 2010-2020 : Essais, nouvelles et commentaires politiques

[ad_1]

این کتاب یک دهه مداخله در زمینه های سیاسی-اجتماعی قاره آفریقا را ارائه می دهد ، کامرون به عنوان اصلی ترین مرجع. نویسنده خواننده را به سمت فرهنگ خود ، در زندگی روزمره کشورش و خارج از کشور سوق می دهد. وی از ما دعوت می کند تا آینده آفریقا ، آینده کامرون و مهمتر از همه کار مهمی را که باید برای برون رفت از هرج و مرج سیاسی که در آن سیاستمداران مردم خود را به هم پیوند می دهند ، انجام دهیم ، در نظر بگیریم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cameroun 2010-2020 : Essais, nouvelles et commentaires politiques