دانلود کتاب زبان اصلی Candide

[ad_1]

Candide هجو فرانسه است که اولین بار در سال 1759 توسط ولتر منتشر شد. این کار با یک کاندید جوان شروع می شود که زندگی محافظت شده ای را در بهشتی بهشتی تجربه می کند و انگیزه او را مشاور پنگلوس بهینه می کند. این اثر توقف ناگهانی این شیوه زندگی و به دنبال آن ناامیدی آهسته و دردناک کاندید را توصیف می کند ، که گواه آن است و مشکلات زیادی را در جهان تجربه می کند. در حالی که فلاسفه زمان ولتر با مسئله شر مخالفت می كنند ، كاندید نیز در این رمان كوتاه ، البته مستقیم تر و طنزآمیزتر است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Candide