دانلود کتاب زبان اصلی Candya Dehawkness – The Mask of Meenes

[ad_1]

Candya Dehawkness هنگام سفر به نزدیکترین متحد خود به Matriarchies North ، با یک معضل چند صد ساله روبرو می شود: ماسک مینس چیست؟ کاندیا با داشتن یک کاهن اسرارآمیز ، یک خانواده جدید برای محافظت و سایه یک دشمن قدیمی که بر فراز او قرار دارد ، باید در میان یخ های ابدی ، در بالا و پایین دریا و به عمیق ترین و سوزان ترین فرو رفتگی های جهان سفر کند! ارواح ، سایه های تاریک ، تحولات و افشاگری های غیرممکن هر قدم و بی رحمانه ترین دشمنان او را دنبال می کنند: ذهن خودش. جهنم واقعی یک چله یخی است که قلب شما را در آغوش می گیرد!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Candya Dehawkness – The Mask of Meenes