دانلود کتاب زبان اصلی Cannabis and Hemp Valuations: A Market Analysis (A BVR Briefing)

[ad_1]

ارزیابی هر شرکتی از مراحل اولیه در یک صنعت در حال ظهور دشوار است – و این دشواری فقط در بخشهای شاهدانه و شاهدانه تازه شکل گرفته تشدید می شود. برخی معتقدند که هر ارزیابی از شرکت شاهدانه یا شاهدانه بهترین حدس در منظره ای است که به سرعت تغییر می کند. زمان بهتری برای مطالعه جدید “تخمین شاهدانه و کنف: تجزیه و تحلیل بازار” توسط رایان کرام ، CVA و رون سیگنور ، CPA / ABV ، CVA ، ASA وجود ندارد. نویسندگان با قرار دادن احساسات فعلی بازار در زمینه شاهدانه در زمینه دارایی های رشد خصوصی ، به دنبال گزینه ای برای “رویکرد جهانی” رویکرد بازار در صنعت شاهدانه هستند. این دو متخصص به دقت ریاضیات معاملات اصلی و قیمت سهام را که در مقادیر پایه و نسبت بازار در محیط امروز استفاده می شود ، بررسی می کنند. نکات برجسته مطالعه – تجزیه و تحلیل و بینش جدید و قابل اعتماد از بازار در حال ظهور: کارشناسان برجسته ارزیابی در صنعت شاهدانه در جستجوی منابع داده های متعددی برای ارائه تجزیه و تحلیل ، جداول و نمودارهایی هستند که موانع صنعت در اقتصاد را نشان می دهد: به بازار و آنچه را که باید برای ارزش راننده در رابطه با مقررات و به روزرسانی های قانونی در رادار نگه دارید. وقتی اخبار و به روزرسانی ها اتفاق می افتد ، خریداران اعلان دریافت می کنند! – روندهای فعلی و آینده را کشف کنید: از یکی از سریعترین بخشهای رشد در جهان پیش باشید! این مطالعه همچنین به شما کمک می کند منابع تأیید شده و تأیید نشده موجود یا در حال توسعه را درک کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cannabis and Hemp Valuations: A Market Analysis (A BVR Briefing)