دانلود کتاب زبان اصلی Canonization and Alterity : Heresy in Jewish History, Thought, and Literature

[ad_1]

این جلد بررسی اشکال مختلف بیان بدعت در تاریخ ، اندیشه و ادبیات یهود را ارائه می دهد. مشارکتها نقش شکل گیری شخصیت بدعتگذار و اندیشه بدعت در توسعه سنتهای یهودی از دوران باستان تا قرن 20 را کشف می کنند. این فصل ها نقش بدعت را در دوره هلنیستی و ادبیات ربانی بررسی می کنند. اهمیت بدعت برای کابالا و اهمیت انتقادی و غالباً شکل دهنده چالش نمایش های بدعت برای متفکران معاصر مانند اسپینوزا ، فروید و دریدا و چهره های ادبی مانند کافکا ، چرنیهوفسکی و آی بی. خواننده. با در نظر گرفتن بدعت به عنوان یک مسئله مرزی برای شکل گیری سنت یهود ، این کتاب به درک بهتر اهمیت شخصیت بدعت گذار برای سنت به طور کلی کمک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Canonization and Alterity : Heresy in Jewish History, Thought, and Literature