دانلود کتاب زبان اصلی Canonization of Gods and Tribulation of Devils : Volume 3

[ad_1]

در میان خدایان این جمله وجود داشت که خدایی هزار سال پیش قتل کرده است. این قتل عام بیش از هزار سال پیش در واقع کشمکش بین پرورش دهنده های انسانی و دامداران بود. هزار سال دیگر یک مسابقه جدید برگزار می شود. با این حال ، مسابقه هزار سال پیش حتی تلخ تر بود. آخرین پیروزی در نبرد بین سلف راه جاویدان و سلف پادشاهی شیطان چه کسی خواهد بود؟ غم آسمانی بود. فقط مردی با سرنوشتی آسمانی می تواند از این جان سالم به در برد. او در دنیا متولد شد!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Canonization of Gods and Tribulation of Devils : Volume 3