دانلود کتاب زبان اصلی Capoeira do Brasil : Retour aux sources

[ad_1]

این کار در مورد ریشه های کپوئرا – یک فعالیت بدنی برزیل که هم سرگرم کننده و هم ورزشی است ، در میراث فرهنگی ناملموس برزیل در سال 2008 و در فهرست یونسکو در سال 2014 ثبت شده است – نتیجه تحقیقات گسترده در زمینه تاریخ و مردم شناسی است. نویسنده با شکست گفتمان گرایی که بر تاریخ نگاری کنونی کاپوئرا مسلط است ، با روند پیچیده ساختار ورزش “ملی” با منابع تاریخی روبرو می شود و ما را در تاریخ طولانی برزیل از دوره برده داری (قرن 16-19) غوطه ور می کند. قرن بیستم ، وقتی کاپوئرا باید اختراع و تحمیل می شد ، سایر اشکال تقابل کمابیش آیینی را تحت الشعاع خود قرار می داد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Capoeira do Brasil : Retour aux sources