دانلود کتاب زبان اصلی Captain Cook's Journal During His First Voyage Round the World

[ad_1]

گزیده ای: “باید عجیب به نظر برسد که داستان مشهورترین و قطعاً برای ملت انگلیس ، مهمترین سفر اکتشافی که تاکنون اتفاق افتاده است – از آنجا که در واقع مستعمرات بزرگ استرالیا را به دنیا آورده است – پیش از این هرگز به جهان به قول رهبر بزرگش این به این معنا افتاده است. V پس از بازگشت Endeavour ، تصمیم بر این شد که گزارشی کامل و جامع از سفر تهیه شود. ژورنال کوک از نظر دریانورد ، کاوشگر و رهبر اعزامی مسئول زندگی و موفقیت کلی به امور می پرداخت. مجلات آقای بنکس و دکتر سولاندر از نظر علمی به هر آنچه که خود را به مشاهده مشتاقانه آنها می رساند ، نگاه می کردند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Captain Cook's Journal During His First Voyage Round the World