دانلود کتاب زبان اصلی Carmina Epigraphica Graeca Saeculorum VIII–V a. Chr. n

[ad_1]

این مجموعه ویرایش ها و تفسیرهای مهم جدیدی را درباره متون مربوط به دوران باستان یونانی-رومی ، به ویژه نسخه های حاشیه ای فقط متن های چند بخشی منتشر کرد. این مجموعه مطابق با ماهیت جامع خود ، به پیشرفت ادبیات باستان کمک قابل توجهی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Carmina Epigraphica Graeca Saeculorum VIII–V a. Chr. n