دانلود کتاب زبان اصلی Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!

[ad_1]

ما می دانیم که غارها چیست ، اما چگونه ظاهر می شوند؟ طولانی ترین غار کدام یک است؟ عمیق ترین؟ مردم در طول روز چگونه در آنها زندگی می کردند؟ هدف غارها در دنیای مدرن چیست؟ این کتاب به فرزندان شما همه آنچه را که باید درباره آنها بدانند آموزش می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!