دانلود کتاب زبان اصلی Ce matin-là, 2 novembre 1943 : Une famille frontalière dans les tourmentes de l'histoire

[ad_1]

این جنگ که تهدیدهای آن از قبل در جریان بود زندگی خانواده نویسنده و کل منطقه را که اغلب از هم پاشیده ، فتح و تسخیر شده بود ، اما غنی از دو فرهنگ بود ، ناراحت می کند. پدرش ، یک معلم سرسخت که در سال 1943 توسط گشتاپو در کلاس خود دستگیر شد ، با بازجویی و سپس در اردوگاه های کار اجباری آشنا شد ، و فقط در ژوئن 1945 از آنجا بازگشت. فهمید که او حافظ حافظه است ، که تعداد کمی از آنها باقی مانده است شاهدان مستقیم ، نویسنده صدای خود را با صدای پدر و مادر گمشده خود آمیخته و داستان خود را با نامه های دریافت شده از داخائو ، توسط مادرش با حسادت محافظت می کند ، و همچنین اسناد دیگری که از تلاش های او به دست آمده است ، نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ce matin-là, 2 novembre 1943 : Une famille frontalière dans les tourmentes de l'histoire