دانلود کتاب زبان اصلی Ce printemps fou : 17 mars 2020 – 11 mai 2020

[ad_1]

در اوگرن ، تا پاریس ، آیات یا متونی به مدت 55 روز برای گفتن غیر منطقی ، مبارزه با خستگی ، پوچی ، درد ، خندیدن ، گریه کردن ، تزکیه ، خواندن ، گفتگو با یکدیگر پخش می شد. ما یاد گرفته ایم ، آنچه خوانده ایم ، آنچه دیده ایم ، یاد می گیریم آنچه را نمی دانیم ، برای همدیگر می نویسیم ، به آنها پاسخ می دهیم ، فکر کردن ، فکر کردن ، درک آنچه مهم است ، طبیعت ، زندگی است ، مردم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ce printemps fou : 17 mars 2020 – 11 mai 2020