دانلود کتاب زبان اصلی Ce que le marché fait au monde : Proposition d'une Garantie Inconditionnelle de Subsistance

[ad_1]

این مقاله به بررسی تأثیرات هژمونی لیبرال (نئو) می پردازد. سپس انتقاد به یک پروژه خاص منجر می شود تا از آن خارج شود: تضمین بی قید و شرط معیشت. در زمینه بحران های اقتصادی ، نابرابری ها ، از بین بردن همبستگی و منافع عمومی ، مرگ دموکراسی و خطر زیست محیطی ، لیبرالیسم چگونه به جهان حمله می کند؟ دانش ، علم ، زبان ، همه چیز تابع بازار است. این کتاب به مطالعه زامبی های آنها می پردازد. با گسترش الگوی هدیه موش ، که توسط بازار تهدید می شود ، در تجسم آن ابزارهای محافظت را می بینیم: مردم ، نجابت مشترک ، انعام. از آنجا ، یک پروژه جدید برای تأمین غذا ، دسترسی به فرهنگ و روابط اجتماعی پیشنهاد شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ce que le marché fait au monde : Proposition d'une Garantie Inconditionnelle de Subsistance