دانلود کتاب زبان اصلی Ce qui bat

[ad_1]

الهام شاعرانه اغلب با فضای درونی همراه است. اما این فراموش شدن است که کارکرد شاعرانه زبان نیز ارتباط ما با افراد زنده را روشن می کند ، تا گفتگوی مثمر ثمر و تجسمی با زمین و آسمان بسازیم و هدف اصلی آن غنی سازی زندگی ما باشد. هر صدا زمان صمیمی خود را دارد ، آهنگ وحشی خاص خود را که در خون ما می زند و به عقب و جلو حرکت می کند. در این کتاب ، زمین و آسمان به عنوان متحدان ضروری برای تسخیر سعادت در درون ما می جنگند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ce qui bat