دانلود کتاب زبان اصلی Ceci n'est pas un livre : Roman

[ad_1]

به سبک مجازی فرش پرنده ، مکالمه ای بین سه شخصیت اصلی آغاز می شود که ما را به مرز بین هوا و زمان ، یعنی داستان ، زمان کوانتوم ، هولوسن ، استعمار و PMA می رساند. آلن رو در موضوعاتی که برای او عزیز است شرکت می کند: فیزیک ، درختان ، موسیقی ، عشق به بدن و زبان حیوانات. از یک فصل به فصل دیگر ، ارگ سنگ و آتش ، تصویر تمدن ها ، در زیر قلم خود به باغ معلق تبدیل می شود ، جایی که مردانگی انتقاد با لطافت جهان رقابت می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ceci n'est pas un livre : Roman