دانلود کتاب زبان اصلی Celebrated Crimes

[ad_1]

دوماس سعی می کند تا حد ممکن دقیق و منصفانه باشد. این کتاب تاریخچه مفصلی از سه جنایت واقعی را بیان می کند. و علی رغم این مستند ، داستان دراماتیک و جالبی رقم خورد. نویسنده با جستجوی موضوع جرم و مجازات ، آزادانه در زمان و مکان حرکت می کند. خواننده سپس از دوره رنسانس به ایتالیا آمد ، سپس در اوایل قرن نوزدهم به فرانسه آمد. سرنوشت مردم با سرنوشت کل ملتها در هم آمیخته است. حوادث شومی ، شورهای خارق العاده ، خواسته های خشن پیش از ما زنده می شوند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Celebrated Crimes