دانلود کتاب زبان اصلی Celebrating All Abilities

[ad_1]

جوامع ما وقتی دور هم جمع می شویم و زمانی را برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر صرف می کنیم قویتر هستند. در بزرگداشت همه توانایی ها ، خوانندگان اهمیت پذیرش و همدلی را از نظر توانایی ها و ناتوانی ها و نحوه تمرین آنها در زندگی روزمره می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از تفکر در مورد رشد همیشه پشتیبانی می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف و دقت” در انتهای کتاب باعث تقویت بیشتر مطالب می شود. عکس های واضح و تمام رنگی و متن با دقت تراز شده خوانندگان جوان را درگیر می کند زیرا آنها درباره همدلی و فراگیری اطلاعات بیشتری کسب می کنند. همچنین شامل ستون های کناری ، محتوا ، واژه نامه ، فهرست و راهنمایی برای معلمان و مراقبان است. جشن گرفتن همه توانایی ها بخشی از سری Jump است!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Celebrating All Abilities