دانلود کتاب زبان اصلی Celebrating All Personalities

[ad_1]

جوامع ما وقتی دور هم جمع می شویم و زمانی را برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر صرف می کنیم قویتر هستند. در بزرگداشت همه افراد ، خوانندگان در هنگام ارتباط با شخصیت ها و ویژگی های مختلف و نحوه تمرین آنها در زندگی روزمره ، اهمیت پذیرش و همدلی را می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از تفکر در مورد رشد همیشه پشتیبانی می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف و دقت” در انتهای کتاب باعث تقویت بیشتر مطالب می شود. عکس های واضح و تمام رنگی و متن با دقت تراز شده خوانندگان جوان را درگیر می کند زیرا آنها درباره همدلی و فراگیری اطلاعات بیشتری کسب می کنند. همچنین شامل ستون های کناری ، محتوا ، واژه نامه ، فهرست و راهنمایی برای معلمان و مراقبان است. تجلیل از همه شخصیت ها بخشی از مجموعه جشن انجمن های ما است!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Celebrating All Personalities