دانلود کتاب زبان اصلی Celebration of the Word of God : A Liturgical Enquiry

[ad_1]

این کتاب بر روی فراخوان شفافیت توسط پاپ فرانسیس و شورای دوم واتیکان برای جشن پیچیده کلمه متمرکز است. این بر اساس فقدان کلام خدا در جلسات مذهبی و مناسک است. ایجاد چارچوب الهیاتی و مذهبی آن بر روی متن شماره Sacrosanctum Concilium (SC) 35 ، هدف این مطالعه بحث در مورد کشف مجدد قدرت کلام خدا است. در این مقاله از یک روش تحقیق کتابخانه ای ، یک روش تحقیق اجتماعی و تفسیر آیین مقدس استفاده شده است. این کتاب به طور مساوی برخی از چالش ها و موضوع فرهنگ دینی را در اعلام واژه معجزه آسایی در آیین سنتی آفریقا (ATR) بیان می کند. برخی توصیه های عملی ارائه شده است تا بتواند شاخص های مناسبی برای مراسم مذهبی لازم در کلیسای قرن 21 در آفریقا و فراتر از آن باشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Celebration of the Word of God : A Liturgical Enquiry