دانلود کتاب زبان اصلی Celsus und Origenes : Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts

[ad_1]

سری مکمل های مجله علوم عهد جدید (BZNW) یکی از مشهورترین سری کتاب های بین المللی علوم عهد جدید است. از سال 1923 ، او تحقیقات پیشگامانه ای را در مورد مسیحیت اولیه و موضوعات مرتبط منتشر کرد. این مجموعه از نظر تاریخی و انتقادی لنگر انداخته شده است و رویکردهای روش شناختی جدیدی دارد که درک ما از عهد جدید را بهبود می بخشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Celsus und Origenes : Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts