دانلود کتاب زبان اصلی Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien

[ad_1]

این هدف این است که درک زندگی روح در کومورها از زبان بومی امکان پذیر شود. خواننده کلماتی را جمع آوری می کند که به او امکان می دهد از طریق مقایسه مداوم با زبان فرانسه ، عملیات مختلف فکری کوموری را ، درون زا بلکه بین فرهنگی ، درک کند. در اینجا این سوال وجود دارد که در ردیف راست کتابخانه ایده آل ، یک فرهنگ لغت ایده آل با صد کلمه ارائه دهید. بنابراین ، برای درک تأثیرات حوزه های فکری در این منطقه از اقیانوس هند ، با زبان مجمع الجزایر کومور ، شیکوموری یا شیماسیوا شروع کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien