دانلود کتاب زبان اصلی Centres and Peripheries in the Post-Soviet Space : Relevance and Meanings of a Classical Distinction

[ad_1]

امپراتوری شوروی مانند همه امپراطوری ها بر محور حاشیه مرزبندی بنا شده بود. اگرچه امپراتوری شوروی دیگر وجود ندارد ، اما ارتباطات بین مراکز و مناطق پیرامونی هنوز واقعیت منطقه را شکل می دهد. این کتاب اهمیت این تمایز را برای درک واقعیت های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در فضای پس از شوروی تحلیل می کند. موارد ارائه شده توسط محققان از کشورهای مختلف اتحاد جماهیر شوروی سابق ، پتانسیل تمایز را در دو دیدگاه تاریخی و اقتصادی و سیاسی بررسی می کنند

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Centres and Peripheries in the Post-Soviet Space : Relevance and Meanings of a Classical Distinction