دانلود کتاب زبان اصلی CEO, Love Me Constantly : Volume 3

[ad_1]

لین ژوئه به طور تصادفی به عمو هوا زینگ توهین کرد و راهی سفر بدون بازگشت شد ، زندگی این مرد مانند هلو بود. این اولین عشق او و همچنین نامزدش بود. حتی خواهر بزرگترش را هم بردند! به قول معروف مدیر عامل نباید عادت کند. هرچه بیشتر به آن عادت کند ، بیشتر حرامزاده می شود. لین ژو دندانهایش را فشار داد ، چشمانش را بست و لگدی محکم به او زد! چیه؟ از ملاقات من خیلی خجالت میکشی؟ “هه ، من این کار را نکردم ، انتظار داشت که مدیر عامل مدیر چنین طرف قوی ای برای او داشته باشد …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO, Love Me Constantly : Volume 3