دانلود کتاب زبان اصلی CEO Lu, Your Wife Runs Away Again : Volume 4

[ad_1]

گو مو چنگ تنها با دختر خانواده اش ازدواج می کند تا خانواده اش را تحقیر کند. علاوه بر این ، او آنقدر خودخواه بود که امیدوار بود این مهره شطرنج برای او نجنگد یا برای او گریه نکند. اما وقتی این قطعه شطرنج ساخته شد ، گو مو چنگ به شدت تحریک پذیر شد ، “من با زنان دیگر غذا می خورم ، چرا حسادت نمی کنی؟” ونون نگاهی به او انداخت ، “از چه دیوانه ای؟” … “بله ، چه چیزی با او اشتباه کرده اید؟ “اتفاق افتاده است؟ ، استاد جوان گو دیگر تحمل نمی کرد ، اما وقتی مو ران به مردان دیگر نگاه کرد ، نمی توانست عصبانی شود ، “مو ران ، تو را پنهان می کنم!” من نمی خواستم. استاد جوان گو: پس قفلش کن! “…” بقیه: ممم ، بوی واقعاً خوبی دارد ، استاد جوان گو.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO Lu, Your Wife Runs Away Again : Volume 4