دانلود کتاب زبان اصلی CEO: Your Bath Towel Falls : Volume 2

[ad_1]

آقای Shadow Emperor ، من اینجا هستم تا عکس های مخفی بگیرم ، چرا حوله خود را انداختی ، او واقعاً انتظار نداشت که پس از گرفتن عکس های مخفی دستیارش از کار بیفتد و جلوی پنجره آویزان شود ، این کار ” برای او آسان نیست که از اتاق بپرد و او در واقع حوله حمام پادشاه را در سایه پاره کرده بود که چه آشفته ای بود ، این باعث آزرده شدن امپراطور سایه ها شده بود ، بنابراین از این پس هر شب زیر بدن او قفل می شد و مجازات برای بقیه زندگی خود را پس از چشیدن طعم اولین بار او در واقع نمی تواند متوقف شود از آن زمان با ده میلیون یوان یک شبه ، او زن با بالاترین قیمت شد

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO: Your Bath Towel Falls : Volume 2