دانلود کتاب زبان اصلی CEO’s Contract Sweet Wife : Volume 3

[ad_1]

عمویش برای تهیه مغز استخوان مورد نیاز برای نجات برادرش ، مو کیانیو را به ارباب جوان خانواده سلطنتی دانگ فنگ داده بود تا با او بازی کند. او ابزاری برای مرد سرد و سلطه گر بود که بی معنی او را مسخره می کرد. او با خود گفت که عاشق یک پادشاه غیر ارادی نشود ، بلکه آرام آرام در دامی که برای خود درست کرده بود ، کم کم بیفتد ، اما فایده ای نداشت. چه کسی اولین کسی است که ذهن خود را از دست داد؟ نقشه برادرش ، نفرت پدر و استفاده عاشقانه او را دیوانه کرده بود. آیا وقتی ناامیدی برود و او برگردد ، آیا او می تواند جلوی خیره کننده بی نظیر او را بگیرد؟ خوشبختانه دو رول بخارپز وجود داشت که به او کمک می کردند!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO’s Contract Sweet Wife : Volume 3